©opyright


Het auteursrecht op al het materiaal op de domeinen stichtingsocorro.nl en stichtingsocorro.com berust bij Stichting Socorro.
Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Socorro informatie (teksten, beelden, geluid en codes daaronder begrepen) via elektronische en/of gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Hoewel Stichting Socorro grote aandacht besteedt aan de inhoud, is het mogelijk dat onderdelen onjuistheden bevatten.
Aan deze site kunnen dan ook géén rechten ontleend worden.

Met betrekking tot de privacy stel Stichting Socorro alles in het werk om Uw privacy niet te schenden.
Mocht uw foto ongewenst op de site staan meld dit dan via het contactformulier en de foto wordt zo spoedig mogelijk verwijderd.

Vriendelijke groet

Bestuur van Stichting Socorro