Reanimatie en AED


Een hartstilstand komt altijd onverwacht. Het overkomt elk jaar 15.000 à 16.000 Nederlanders. Zorg er voor dat u dan niet hulpeloos toekijkt. Iedereen vanaf 14 jaar kan het leren.

Stichting Socorro is Reanimatiepartner van de Nederlandse Hartstichting en heeft zich achter de doelstellingen van de Nederlandse Hartstichting gesteld.

Tijdens een korte, praktijkgerichte opleiding van 3½ tot 4 uur, leert u een hartstilstand herkennen, hartmassage toepassen en mond-op-mond beademing geven. Ook leert u de Automatische Externe Defibrillator (AED) gebruiken. Dit is een apparaat dat levensbedreigende ritmestoornissen in een aantal gevallen kan herstellen. Dit levert een aanzienlijke verbetering op in de overlevingskansen voor de personen die getroffen worden door een hartritmestoornis.

Wij oefenen op reanimatiepoppen en met een oefen-AED, die lijkt op de echte AED.

Behalve de reanimatievaardigheden, behandelen we ook wanneer en op welke wijze verdere (professionele) hulp ingeschakeld dient te worden.

U sluit de opleiding af met een competentietoets conform de richtlijnen van de NRR/ERC, onder toezicht van een gecertificeerde instructeur/docent. U ontvangt een diploma van de NRR/ERC, dat 2 jaar geldig is en waarmee u eventueel kunt deelnemen aan een Burgerhulpverlener-project in uw eigen woonplaats.
Een burgerhulpverlener krijgt een oproep als iemand in de buurt een hartstilstand krijgt.

Bij onze cursusprijs zijn de volgende zaken inbegrepen:

  • een NRR-gecertificeerde docent
  • het lesboek “Basale reanimatie  inclusief AED” van de Hartstichting
  • gebruik van materialen
  • aanvraag Certificaat NRR/ERC

De Hartstichting en wij adviseren u om jaarlijks een herhalingsles te volgen om zo de vaardigheden en kennis op peil te houden.

Bent u al in het bezit van het diploma? We kunnen ook de herhalingslessen voor u verzorgen.

Wilt u meer weten, een (vrijblijvende) offerte of wilt u (eventueel met uw collega’s) één van de opleidingen gaan volgen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of via ons mobiele nummer +31 (6) – 83775908.